Akademia Wspinania
Mazda

O Akademii

Akademia Wspinania Mazda to cykl dziewięciu filmów instruktażowych o technice wspinania. Każdy z filmów zamyka się w okresie zbliżonym do dziesięciu minut i stara się możliwie przystępnie, a zarazem w sposób merytorycznie kompletny, opracować dane zagadnienie techniczne. Nasz pomysł adresowany jest w pierwszym rzędzie do wspinaczy początkujących i średnio-zaawansowanych, tym samym poruszane problemy mają raczej podstawowy charakter. Zarazem, systematyczne powracanie do fundamentów jest nieodłącznym elementem każdego rozwoju, a wspinanie nie stanowi tutaj wyjątku. Mamy przeto nadzieję, że również bardziej wyrobieni łojanci odnajdą w tych prezentacjach interesujące ich treści.


okakademiiFilmiki traktują o wybranych elementach wspinaczkowej techniki i wspólnie składają się na dość spójny przegląd jej najważniejszych części. Dwa pierwsze odcinki dotyczą więc rzeczy najpierwszych – zasady trzech punktów podparcia oraz zasady obniżania środka ciężkości ciała. Kolejno omawiamy poprawną pracę nóg na stopniach, technikę skrętną, techniki dynamiczne, podhaczenia, wreszcie – pozycje odpoczynkowe. Ze względu na złożoność tematu, technice skrętnej poświęcono dwa odcinki, tym bardziej było to konieczne w przypadku technik dynamicznych. Skądinąd, materiał dotyczący tych ostatnich zdaje się być najbardziej zaawansowany merytorycznie, tym samym adresowany szczególniej do wspinaczy z nieco dłuższym stażem. Z tego też powodu pierwszy fragment dotyczący dynamiki zdecydowaliśmy się “pilotażowo” opublikować na początku, równolegle z inaugurującą odsłoną cyklu.


Schemat kolejnych filmików jest podobny – wykładowi “teoretycznemu” towarzyszy prezentacja określonych technik na ścianie wspinaczkowej, przy czym każdorazowo staramy się również zwracać uwagę na podstawowe błędy, jakie przy stosowaniu danej techniki zwykło się popełniać. Przedstawienie poszczególnych elementów wspinaczkowego rzemiosła zaczyna się zawsze od ich najprostszych form, co stanowi dobrą okazję skupienia się na przyczynach dla których taka czy inna technika wygląda tak a nie inaczej. Jeżeli tylko jest to sensowne, podpowiadamy również konkretne ćwiczenia wspinaczkowe skoncentrowane na omawianym akurat zagadnieniu. Ostatni odcinek zamyka ponadto coś w rodzaju podsumowania całości serii, próby ogarnięcia wielości technik wspinaczkowych jednym spojrzeniem.

Nagrania zrealizowano siłami BG Multimedia. Rolę koordynatora projektu i kierownika produkcji wziął na siebie Marcin Kopciński, gospodarzem filmów uczyniono Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora “Mechaniora”, obok którego występują również osoby w jakiś sposób związane z Areną Wspinaczkową “W Górę”: Maria Rupińska, Adam Pracownik, Michał Kwiatkowski oraz Szymon Łodziński.

Strona główna